Τελευταία ενημέρωση: 10/02/2011

  Αρχική

Υπηρεσίες

Καριέρα

 Επικοινωνία

Ανεύρεση

 

Η Εταιρεία

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Συνεργασίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό υλικό

Downloads

Σύνδεσμοι

 

 

 

 

Όροι χρήσης

Γενικά

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον δικτυακό τόπο (www.agrosoft.gr). Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου σημαίνει ότι διαβάσατε και αποδέχεστε τους εν λόγω όρους. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Οι όροι διέπουν τη χρήση του, του περιεχομένου κάθε μορφής, των προϊόντων και τυχόν υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού του.

 

Η AgroSoft έχει δικαίωμα, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, να αναθεωρεί οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, αυτούς τους όρους χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό τόπο. Επίσης, η AgroSoft μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση.

 

Προστασία δεδομένων

Η AgroSoft δεν επιθυμεί να λαμβάνει από εσάς πληροφορίες που είναι εμπιστευτικού ή ιδιοκτησιακού χαρακτήρα μέσω του δικτυακού της τόπου. Σημειώνεται ότι, οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό αποστέλλεται στην AgroSoft θα θεωρείται ως μη εμπιστευτικό στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Αποστέλλοντας στην AgroSoft οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά, παραχωρείτε στην AgroSoft μια απεριόριστη, ανέκκλητη άδεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, αποστολής, μετάδοσης, διανομής, δημόσιας προβολής, εκτέλεσης ή τροποποίησης των εν λόγω πληροφοριών ή υλικών.

 

Άδεια χρήσης

Η AgroSoft σας παρέχει μη αποκλειστική άδεια χρήσης να χρησιμοποιήσετε για δικούς σας λόγους, μη εμπορικούς, το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου.

 

Δήλωση αποποίησης εγγύησης

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Οποιαδήποτε προγράμματα, υπηρεσίες και πληροφορίες παρέχονται 'ως έχουν', χωρίς καμία εγγύηση. Η AgroSoft αποποιείται, στο μέγιστο βαθμό που προβλέπεται από το νόμο, όλες τις ρητές, σιωπηρές και προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις. Η AgroSoft δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση ότι η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής και χωρίς σφάλματα.

 

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η AgroSoft  δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ή για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή αποθετικές ζημιές οποιουδήποτε είδους καθώς επίσης και ηθικής βλάβης που σχετίζονται ή απορρέουν από αυτό το δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης. Αυτός ο αποκλεισμός και αποποίηση ευθύνης ισχύει για όλες τις αιτίες έγερσης αξιώσεων, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική βάση.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Όροι χρήσης