Τελευταία ενημέρωση: 10/02/2011

  Αρχική

Υπηρεσίες

Καριέρα

 Επικοινωνία

Ανεύρεση

 

Η Εταιρεία

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Συνεργασίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό υλικό

Downloads

Σύνδεσμοι

 

 

 

 

Υπηρεσίες

Η AgroSoft αναλαμβάνει την παροχή ITO (Information technology outsourcing) υπηρεσιών σε πελάτες της. Αυτές οι υπηρεσίες αναφέρονται ως "εξωεπιχειρησιακές" και αποτελούν μια συνηθισμένη πρακτική σήμερα, ειδικά σε θέματα που απαιτούν προηγμένη τεχνολογία και εξειδίκευση. Η πρακτική αυτή προσφέρει στον πελάτη διάφορα οφέλη, όπως:

  • Μείωση λειτουργικού κόστους

  • Γρήγορη πρόσβαση και υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών

  • Ταυτόχρονη αντιμετώπιση πολλών έργων

  • Μεταφορά γνώσης και εμπειρίας από ειδικούς

  • Κατάργηση της ανάγκης πρόσληψης μόνιμου προσωπικού με ειδικές γνώσεις

Έτσι, αφενός μεν, ο πελάτης μπορεί να διαθέσει το κεφάλαιο που εξοικονομείται σε τεχνολογικό εξοπλισμό ή σε άλλες δραστηριότητες της εταιρείας του, βοηθώντας την ανάπτυξη της. Αφετέρου δε, ο χρόνος που κερδίζεται μπορεί να αφιερωθεί στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

Η AgroSoft προσφέρει τις εξωεπιχειρησιακές υπηρεσίες της, αφού προηγηθεί η σύνταξη και υπογραφή ειδικού συμβολαίου (SLA), όπου καθορίζεται επακριβώς ο ρόλος κάθε συμβεβλημένου και ο σκοπός των προσφερομένων υπηρεσιών. Οι ενδεικτικές περιοχές στις οποίες η AgroSoft μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της είναι::

  • IT έργα

  • ERP (Enterprise resource planning)

  • WMS (Warehouse management system)

  • Ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ποτών

 

 

 

ERP

 

WMS

 

Ιχνηλασιμότητα

 
 

 

                                                                                                                                              Όροι χρήσης