Τελευταία ενημέρωση: 10/02/2011

  Αρχική

Υπηρεσίες

Καριέρα

 Επικοινωνία

Ανεύρεση

 

Η εταιρεία

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Συνεργασίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό υλικό

Downloads

Σύνδεσμοι

 

 

 

 

Downloads

 Με το δεξί πλήκτρο επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε και αποθηκεύσετε το στον Η/Υ σας

Ελληνικά αρχεία

                              Όνομα αρχείου

ΜορφήΜέγεθος (Mb)
Κανονισμός της ΕΕ 178/20020.26
Οδηγός εφαρμογής των άρθρων 11, 12, 16, 17, 18, 19 και 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 178/2002 σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα.0.42
Η Υπουργική Απόφαση για την Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ (HACCP)0.09
Γενικός κανονισμός αξιολόγησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων0.29
Λευκή βίβλος για την ασφάλεια των τροφίμων (ΕΕ)1.19
S1 Panorama (Διαφημιστικό έντυπο)9.7
S1 ASK (Διαφημιστικό έντυπο)3.7
Σύντομη περιγραφή S1Panorama (Μέρος Α, Μέρος Β)5.5, 5.9
Itemtracker (Διαφημιστικό έντυπο)2.6

Αγγλικά αρχεία

                                Όνομα αρχείου

Μορφή

Μέγεθος (Mb)

EU regulation 178/20020.22

GUIDANCE ON THE IMPLEMENTATION OF ARTICLES 11, 12, 16, 17, 18, 19 AND 20 OF REGULATION (EC) N° 178/2002 ON GENERAL FOOD LAW

0.25
UEAPME welcomes SME-friendly initiatives regarding traceability requirements and hygiene requirements0.15
Application of EAN•UCC Standards in implementing Regulation (EC) 1760/20001
COUNCIL DIRECTIVE 93/43/EEC of 14 June 1993 on the hygiene of foodstuffs0.04
ECR Blue book - Using Traceability in the Supply Chain to meet Consumer safety expectations0.65
White paper on food safety (EU)0.15

REGULATION (EC) No 1642/2003 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety

0.08
Meat Traceability in Japan0.22
ECR Europe - Using traceability in the supply chain to meet consumer safety expectations1.38

 

                                                                                                 Όροι χρήσης