Τελευταία ενημέρωση: 10/02/2011

  Αρχική

Υπηρεσίες

Καριέρα

 Επικοινωνία

Ανεύρεση
 

Η εταιρεία

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Συνεργασίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό υλικό

Downloads

Σύνδεσμοι

 

 

Για όλους τους φορείς, που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και ποτών, ο Ευρωπαϊκός κανονισμός 178/2002 είναι υποχρεωτικός από 1/1/2005. 

 

Ως ιχνηλασιμότητα ορίζεται "η δυνατότητα για παρακολούθηση και καταγραφή του ιστορικού και της διαδρομής κάθε τροφίμου, ζωοτροφής, των συναφών Α΄ υλών και των ζώων που παράγουν τροφές, στα διάφορα στάδια της παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης». Στην πράξη, ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα κωδικοποίησης και ταυτοποίησης, με βασικό στόχο τη δημιουργία μιας δυναμικής ταυτότητας για κάθε προϊόν, σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η δυναμική ταυτότητα κάθε προϊόντος σ’ όλες τις φάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας έχει τη μορφή μιας φυσικής ένδειξης / κωδικού επάνω στο ίδιο το προϊόν (παρτίδα προϊόντος), καθώς και ενός αρχείου που περιέχει πληροφορίες για το ιστορικό και τα συστατικά του, τόσο στα προηγούμενα και στα επόμενα στάδια εφοδιαστικής αλυσίδας (εξωτερική ιχνηλασιμότητα), όσο και στη φάση της παραγωγικης του διαδικασίας (εσωτερική ιχνηλασιμότητα)".

 

Αφορά όλους τους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας: Εισαγωγείς, εξαγωγείς, εμπόρους, παραγωγούς,

βιομηχανίες κλπ

 

 Κάθε φορέας πρέπει να μπορεί να απαντήσει τις κάτωθι ερωτήσεις …

  • Ποιος είναι ο προμηθευτής των ειδών και ποιοι οι πελάτες αυτών ?

  • Ποια είδη έχουν αγοραστεί και ποια είδη έχουν πουληθεί ?

  • Ποιες είναι οι παρτίδες των αγορασθέντων και πωληθέντων ειδών ?

  • Τηρείτε ιστορικά στοιχεία Ιχνηλασιμότητας ?

 Είστε έτοιμοι να απαντήσετε τις παραπάνω ερωτήσεις σε 4 ώρες ?

 

Ο νόμος μπορεί να μην σας τιμωρήσει, η αγορά όμως ?...

Πώς μπορεί να με βοηθήσει η AgroSoft ?

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
Επενδυτική ευκαιρία  
 
 

 

 

 

                                                                                                                                              Όροι χρήσης